Utilizăm cookie-urile pentru a vă asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, vom presupune că sunteți mulțumit de el.

Servicii

Servicii complete de proiectare

Studii de concept arhitectural

Propunem idei originale, personalizate în funcție de proiect și ne asigurăm că studiile corespund legilor în vigoare.

Studii de însorire

Analizăm poziția geografică a viitoarei clădiri, aspect obligatoriu pentru obținerea autorizației de construire.

Documentații de urbanism

Realizăm proiecte urbanistice generale, zonale, de detaliu, amenajare peisagistică, arhitecturală, amenajare interioară, modernizări, renovări etc.

Documentații de avize

Întocmim cererile pentru obținerea tuturor avizelor necesare realizării oricărui tip de construcție.

Documentații tehnice autorizație de construire

Oferim consultanță pentru obținerea tuturor documentelor tehnice necesare solicitării autorizației de construire.

Documentații tehnice detalii de execuție

Realizăm toate documentele necesare în cazul proiectelor care implică organizări de șantier pentru executarea acestora.

Verificare proiecte cerința A1 - verificator atestat MDRAP

Verificăm proiecte la cerinta esentiala A1 - verificator atestat MDRAP - sectiunea constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, de telecomunicații, miniere, edilitare și de gospodărie comunală, structuri de beton, beton armat, zidărie, lemn.

Devize - Documentații tehnico-economice

Intocmim documentatii tehnico - economice - devize - documentatii pentru licitatii, documentatii pentru urmarirea evolutiei tehnico economice a investitiilor.

Management de proiect

Asigurăm controlul calității, supraveghem buna desfășurare a lucrărilor și coordonăm echipa de lucru.

Asistență tehnică

Supervizăm execuția oricărui tip de proiect, a modului în care este executată construcția și participam la remedierea eventualelor greseli de executie.

Studii de fezabilitate - S.F.

Intocmim studii de fezabilitate - SF in conformitate cu legislatia in vigoare - Hotararea 907/2016.

Intocmim analize cost  -beneficiu.

Documentatii de avizare a lucrarilor de interventie - D.A.L.I.

Intocmim documentatii de avizare a lucrarilor de interventie - DALI - in conformitate cu legislatia in vigoare - Hotararea 907/2016.

Proiecte specialitatea structură

Intocmim proiecte de structura aferente constructiilor civile, industriale si agricole - zidarie portanta, beton, metal, lemn - calcul structural asistat , consolidari constructii existente- asiguram asistenta tehnica pe santier.

Proiecte specialitatea arhitectură

Întocmim planuri de arhitectură pentru diverse tipuri de proiecte civile, industriale sau agricole.